Kategori: Sektörel

26 Ağu by yönetim

Yük Asansörlerinin Asansör Kuyusuna Yerleştirmesi İle İlgili Boyutlar (TS ISO4190-2)

Yük Asansörlerinin Asansör Kuyusuna Yerleştirmesi İle İlgili Boyutlar (TS ISO4190-2) Bu standart, genellikle yüklerin taşınması için kullanılan Sınıf IV asansörlerinin yerleştirilmesi için gerekli boyutları belirler. Bu standart elektrikli ve hidrolik asansörlerle ilgilidir. Asansör kuyularının yatay boyutları genel olarak giriş ve tahrik şekillerine göre belirlenmiştir. Bu Standard makine gücü ile otomatik çalışan yatay veya düşey hareket […]
26 Ağu by yönetim

Yangın Yönetmeliği

Yangın Yönetmeliği Bu Yönetmeliğin amacı; a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, b) Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, […]
26 Ağu by yönetim

İtfaiyeci Asansörleri Yapım ve Montaj Kuralları (TS EN 81-72)

İtfaiyeci Asansörleri Yapım ve Montaj Kuralları (TS EN 81-72) Bu standart, yangın korumalı girişleri bulunan itfaiyeci asansörlerini kapsar. Bu standart – Çift katlı asansörlere, – Mevcut binalara tesis edilecek asansörlere. – Bu standardın yayımlanmasından önce tesis edilmiş asansörlerde, önemli ölçüde tadilât gerektiriyorsa. – İtfaiyeci asansörünün yangın korumalı girişlerinin, yangın söndürme hizmeti erişim seviyesindeki girişle aynı […]
26 Ağu by yönetim

İnsan, Yük, Sedye, Yüksek Hızlı Asansörlerin Asansör Kuyusuna Yerleştirilmesi İle İlgili Boyutlar ( TSISO4190-1 )

İnsan, Yük, Sedye, Yüksek Hızlı Asansörlerin Asansör Kuyusuna Yerleştirilmesi İle İlgili Boyutlar ( TSISO4190-1 ) Bu standart, Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III ve Sınıf VI asansörlerinin yerleştirilmesi için gerekli boyutları belirler. Verilen boyutlar cihazlar için gerekli ölçüleri yansıtmaktadır. Millî mevzuatın bazı durumlarda daha büyük boyutlar gerektirebileceği dikkate alınmalıdır. Bu standart tahrik sistemine bakmaksızın, bir […]
26 Ağu by yönetim

Hidrolik Asansörlerde Yapım Ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları (TS EN 81-2)

Hidrolik Asansörlerde Yapım Ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları (TS EN 81-2) Bu standart, sabit olarak ve yeni monte edilmiş, belli duraklara hizmet eden, düşeyden 15°’den fazla eğimli olmayan kılavuz raylar arasında, piston, halat veya zincirle asılı olarak hareket eden, insan ve/veya yük taşımak için tasarımlanmış bir kabini olan hidrolik asansörlerin yapım ve montajı için güvenlik […]
26 Ağu by yönetim

Elektrikli Asansörlerde Yapım Ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları (TS 10922 EN 81-1)

Elektrikli Asansörlerde Yapım Ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları (TS 10922 EN 81-1) Bu standart , sabit olarak ve yeni monte edilmiş, tahrik kasnaklı, tamburlu veya zincirli tahrik düzeni olan, belli duraklara hizmet eden, düşeyden 15°’den fazla eğimli olmayan kılavuz raylar arasında, halat veya zincirle asılı olarak hareket eden, insan ve/veya yük taşımak için tasarımlanmış bir […]
26 Ağu by yönetim

Asansör Yönetmeliği ( 95-16-AT )

Asansör Yönetmeliği ( 95-16-AT ) (1) Bu Yönetmelik kapsamına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Bu Yönetmelik, binalarda ve inşaatlarda, sürekli olarak kullanılan asansörleri ve Ek-IV’de listelenen asansörlerde kullanılacak güvenlik aksamlarını kapsar. Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmese bile, sabit bir hat üzerinde hareket eden asansörler bu Yönetmeliğin kapsamındadır (örneğin; makas asansörleri). Asansörler için bu Yönetmelikte […]
26 Ağu by yönetim

Asansör Tarihçesi

Asansör Tarihçesi Yüzyılımızda yüksek bina yapımına doğan ihtiyaç, düşey taşımacılığında gelişimini beraberinde getirmiştir. Düşey taşımacılıktaki gelişmeler ve kazanılan teknik başarı, daha yüksek bina yapımında etkili olmuştur. Birbirini etkileyerek büyüyen iki sektör kendi içinde daha ileri teknoloji, güvenlik ve konfor standartlarını geliştirmiş, bugünkü seviyelere gelinmiştir. Düşey taşımacılık ilk olarak 18. yüzyılın başlarında gelişmeye başlamış, 18. yüzyılın […]